Vòng rung kích thích điểm g cho phụ nữ

450.000

Vòng rung kích thích điểm g cho phụ nữ là một loại sextoy nam hỗ trợ trong vấn đề quan hệ tình dục. Nó có thể giúp bạn chống xuất tinh sớm và làm thỏa mãn những cảm giác sung sướng đến cho phụ nữ cao nhất.

Vòng rung kích thwich điểm G cho phái đẹp
Vòng rung kích thích điểm g cho phụ nữ

450.000