Dương vật giả giống thật rung ngoáy cho phụ nữ

1.300.000

Dương vật giả giống thật rung ngoáy là một loại sextoy nữ, được mô phỏng như dương vật thật thiếu niên, sẽ đem lại cảm giác sung sướng cao nhất cho phụ nữ khi làm tình cùng vưới dương vật giả.

duong vat gia rung ngoay
Dương vật giả giống thật rung ngoáy cho phụ nữ

1.300.000