Tỷ lệ rách bao cao su là bao nhiêu %, Xem để biết cách phòng tránh

Như tất cả chúng ta điều biết rằng, bao cao su có tác dụng ngăn ngừa các bệnh lây lan qua đường tình dục và tránh thai an toàn. Tuy nhiên tác dụng này sẽ mất hẳn khi bao cao su bị rách, hành động mang bao cao su sẽ hoàn toàn vô tác dụng,