Cho thuê xe đi Số km Xe 7 chỗ Xe 16 chỗ Xe 29 chỗ Xe 45 chỗ
Thành phố Bạc Liêu 218 3.000.000đ 3.600.000đ 5.000.000đ 7.500.000đ
Đi huyện Đông Hải Tỉnh Bạc Liêu 320 4.000.000đ 4.500.000đ 6.500.000đ 8.500.000đ
Đi huyện Gia Rai Tỉnh Bạc Liêu 280 4.000.000đ 4.500.000đ 6.500.000đ 8.500.000đ
Đi huyện Hoà Bình Tỉnh Bạc Liêu 281 4.200.000đ 4.800.000đ 6.800.000đ 9.000.000đ
Đi huyện Hồng Dân Tỉnh Bạc Liêu 243 3.800.000đ 4.200.000đ 6.200.000đ 8.800.000đ
Đi huyện Phước Long Tỉnh Bạc Liêu 240 4.000.000đ 4.500.000đ 6.500.000đ 8.500.000đ
Đi huyện Vĩnh Lợi Tỉnh Bạc Liêu 250 4.000.000đ 4.500.000đ 6.500.000đ 8.500.000đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.