Xuất phát TPHCM 4 Chỗ 7 Chỗ 16 Chỗ 29 Chỗ 45 Chỗ
Sa Đéc 1.800.000đ 1.900.000đ 2.400.000đ 4.000.000đ 5.500.000đ
Cao Lãnh – Sa Đéc 2.000.000đ 2.100.000đ 2.800.000đ 4.500.000đ 6.000.000đ
Cao Lãnh 1.900.000đ 2.100.000đ 2.500.000đ 4.200.000đ 5.700.000đ
Tam Nông 2.100.000đ 2.300.000đ 3.000.000đ 4.500.000đ 6.500.000đ
TT Mỹ An 1.600.000đ 1.800.000đ 2.200.000đ 3.500.000đ 5.000.000đ
Tháp Mười 1.600.000đ 1.800.000đ 2.200.000đ 3.500.000đ 5.000.000đ
Nha Mân 1.700.000đ 2.000.000đ 2.500.000đ 3.700.000đ 5.300.000đ
Hồng Ngự 2.200.000đ 2.400.000đ 3.000.000đ 4.700.000đ 7.500.000đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *